Close nav
close

ingiltereilanlar.com: İngilteredeki Türklerin Seri ilanlar sitesine üye olarak aşağıdaki şart ve koşullara uymayı kabul ve taahhüt edersiniz.

1. Üyeliği kabul edilen kullanıcılar ingiltereilanlar.com yasalar tarafından yasaklanan veya genel ahlak kurallarına uygun bulunmayan ilanlar veremezler. ingiltereilanlar.com siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı ilanlar için kullanılamaz.

2. ingiltereilanlar.com sayfasına yasalara uygun olmayan ve genel ahlak prensiplerine aykırı kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak ingiltereilanlar.com girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu üye veya üyeler hakkındaki bilgiler gerekli yerlere yasal istem doğrultusunda verilecektir.

3. ingiltereilanlari.de sayfası tüm üyelerin kişilik haklarına ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 2. maddede yer alan sebepler dışında ve yargı mercilerinin talebi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4. ingiltereilanlar.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği üyelerin üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

5. ingiltereilanlar.com sayfasının iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgilerini bulundurma hakkına sahiptir.

6. ingiltereilanlari.de, veri tabanına yapılabilecek hack saldırıları sonucu kayıtlı üyelerin bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

7. ingiltereilanlar.com sayfasının amacı, Almanyalı Türklerin ilan verebileceği, internet ortamındaki milyonların yararlanabileceği bir hizmet sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden ingiltereilanlar.com ve yöneticilerine hiçbir sorumluluk yüklenemez.

8. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, ingiltereilanlari.de tarafından kabulü ile üyelik sözleşmesi teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

9. Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple ingiltereilanlar.com rücu kesinlikle mümkün değildir.

10. Aynı konuyla ilgili birden fazla ilan verilemez. ingiltereilanlar.com sayfalarından başka web sitelerine bağlantı (link) verilemez. İlanların içeriği ürünü tanıtmalıdır. İlan başlıklarında da web sitesi adresi yazılamaz. Bu tür ilanlar ingiltereilanlar.com yönetimi tarafından onaylanmamaktadır.

11. Site yöneticileri yayınlanmış ilanı düzenleme, henüz yayına alınmamış ilanı uygun olmaması halinde silme hakkına sahiptir.

12. Site yöneticileri yayına alınmış ilanı tamamen silemez ancak üyenin talebi doğrultusunda uygun görülen değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

13. İlanımı öne çıkar için yapılan ödemelerde geri iade yoktur. (ilanınızın geçerli olmasına dikkat ediniz)

14. Almanya dışından gönderilmesine rağmen ücreti karşılığında öne çıkarılmayan ve Almanya’da yaşayan kullanıcılar ile çok kesin bir bağlantısı bulunmayan ilanlar ve üyelikler silinecektir.

15. Bir üye en fazla 5 adet öne çıkarılan ilan verebilir.

16. ingiltereilanlar.com istediğinde tüm yazılı anlaşmalarında ve kurallarında değişiklik yapabilir.

İşbu sözleşme 16 maddeden oluşmakta olup, son güncellenme tarihi: 10.09.2019’tir.